Podporili nás

Crystal Group

Ďakujeme za prípravu a realizáciu novej web stránky HAPPY, bez nároku na honorár.

Photo Oliva Olina Valcharčiaková

Ďakujeme za poskytnutie mnohých ilustračných fotografií na propagáciu našej činnosti, bez nároku na honorár.

Pixel Bay

Ďakujeme za ikony na novej web stránke.

Freepik

Ďakujeme za ilustračné fotografie.

Vy, naši návštevníci, milované lektorky, rodiny a kamaráti

Ďakujeme za pomoc, podporu a nadšenie, bez ktorej by HAPPY nemohlo existovať.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.