Zdravie na prvom mieste

Našim cieľom je, aby hodiny strávené v HAPPY boli pre každého bezpečné, zdraviu prospešné a prínosné aj v osobnom živote. V pohybových kurzoh sa snažíme vytvárať nesúťažné prostredie, aby každý, hoci v skupine ďalších cvičiacich, vnímal najmä seba, vlastné potreby a podľa toho prispôsoboval svoju záťaž. Pokúšame sa vytvárať priestor, kde sa každý cíti príjemne a spokojne, kde vzniká úžasná atmosféra a vytvárajú sa priateľstvá bez ohľadu na vek. Príďte si to vyskúšať tiež, neoľutujete. Naučíte sa zdravo hýbať, rešpektovať svoje telo a vnímať jeho potreby. A keď budete HAPPY, my budeme tiež.

publikované: 23. 08. 2018

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.