Online lekcie a Video kurzy

Všetko, čo potrebujete vedieť o online hodinách a video kurzoch. Aký je medzi nimi rozdiel? Pre koho sú určené? Ako takéto lekcie prebiehajú?

Powerjoga_mala.jpg

Čo je to online lekcia?

Online lekcia prebieha podľa rozvrhu, vždy v konkrétnom čase, v ktorom síce cvičíte vo svojej domácnosti, ale so svojou lektorkou aj ďalšími cvičencami sa vidíte prostredníctvom aplikácie Zoom. Podmienkou účasti je pripojene na internet počas lekcie a inštalácia aplikácie do Vášho zariadenia. Všetky pokyny dostanete pred lekciou podrobne vysvetlené a inštalácia aj pripojenie do lekcie je jednoduché. Lekcia trvá 60 minút.

Pre koho sú určené online lekcie?

Pre všetkých, ktorí chcú cvičiť pravidelne, chcú zostať v kontakte so svojou lektorkou a tiež ďalšími cvičencami a zároveň im vyhovuje, že môžu cvičiť v domácom prostredí, bez toho, aby sa niekam museli presúvať. Lekcie sú určené dospelým, zdravým osobám, s bežnými obmedzeniami, nie sú náhradou za fyzioterapiu. Cvičenie je vhodné konzultovať so svojim lekárom. Neodporúča sa cvičiť so zvýšenou teplotou, s virózou, ani v tehotenstve.

Aké sú výhody online lekcie?

Hlavnou výhodou je, že nemusíte nikam cestovať, zostávate v bezpečnom prostredí vlastnej domácnosti. Zároveň spolu s Vami môžu cvičiť aj ďalší členovia Vašej domácnosti. Ďalšou výhodou je, že si vyberiete iba dátumy lekcií, ktoré Vám vyhovujú a môžete ich absolvovať jednotlivo, bez toho, aby ste si museli kupovať celý kurz. Hlavnou výhodou lekcií cez Zoom je, že zostávate v kontakte so skupinou, napriek tomu, že cvičíte doma.

Ako prebieha online lekcia?

Lekcia trvá 60 minút, pred začiatkom lekcie sa stačí pripojiť 5 minút vopred, aby ste stihli skontrolovať technické nastavenia a „stretnúť sa“ so skupinou cvičencov. Zostava cvikov je rovnaká ako na bežnej lekcii, od naladenia sa na hodinu, cez rozcvičenie celého tela, dynamickú časť, až po záverečnú relaxáciu.

Aké technické zabezpečenie treba na online lekcie?

Stačí mať zariadenie pripojené na internet a nainštalovanú aplikáciu Zoom. Vhodnejšie je pripájať sa cez počítač, ale aplikácia umožňuje prenos aj cez tablet či telefón.

Môžu sa online hodín zúčastniť aj začiatočníci?

Online lekcie sú vhodnejšie pre ľudí, ktorí už s cvičením jogy/pilatesu majú predchádzajúce skúsenosti, no aj začiatočník sa môže pridať a postupne sa naučí jednotlivé pozície a postupy.

Čo sú to video kurzy?

Video kurzy sú kompletné programy, každý z nich obsahuje 10 lekcií, s dĺžkou od 40 do 60 minút. Každá lekcia je vystavaná od úvodného slova až po rozlúčenie presne tak, ako by prebehli naživo pri stretnutí s lektorkou. Kurz Pilates je doplnený o bonusovú lekciu zameranú na zdravý chrbát, kurz Powerjoga má bonusovú lekciu určenú špeciálne ženám.

Pre koho sú určené video kurzy?

Video kurzy sú určené tým, ktorí chcú cvičiť v domácom prostredí, v akomkoľvek čase, s neobmedzeným opakovaním. Ku lekciám získate celoročný prístup z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Lekcie sú určené dospelým, zdravým osobám, s bežnými obmedzeniami, nie sú náhradou za fyzioterapiu. Cvičenie je vhodné konzultovať so svojim lekárom. Neodporúča sa cvičiť so zvýšenou teplotou, s virózou, ani v tehotenstve.

Ako si spustíte video kurz?

Po uhradení kurzového poplatku sa dostanete ku celému kurzu zo svojej zákazníckej zóny, v ktorej nájdete vybratý video kurz po celý rok.

Sú video kurzy vhodné aj pre začiatočníkov?

Vytvorili sme video kurzy aj pre úplných začiatočníkov a jednotlivé video lekcie na seba nadväzujú, podľa toho ako sa postupne buduje kondícia a znalosť jednotlivých cvikov a postupov. Lektorky motivujú začiatočníkov ku bezpečnému a zdravému pohybu, rešpektovaniu možností tela aj jeho obmedzení.

 

publikované: 06. 09. 2020

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.