HAPPY podporí vzdelávací projekt pre školy

V druhej polovici októbra odštartuje na slovenských a českých školách tretí ročník medzinárodnej online jazykovej súťaže s názvom Jazykový WocaBee šampionát. V HAPPY sme sa rozhodli tento užitočný projekt podporiť a motivovať tak mladých ľudí k učeniu cudzích jazykov. Pani učiteľky vo víťazných triedach odmeníme našimi videokurzami jogy a pilatesu, a všetci účastníci šamponátu si ich budú môcť zakúpiť s výhodnou zľavou. Pred rokom sa do súťaže zapojilo 45 tisíc žiakov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sa v závere súťaže učili jazyky aj niekoľko hodín denne. V tomto školskom roku očakávajú organizátori takmer dvojnásobnú účasť!

WOCABEE.jpeg

Jazykový WocaBee šampionát je unikátny vzdelávací projekt, ktorý motivuje žiakov a študentov učiť sa cudzie jazyky. V šampionáte súťažia žiaci všetkých ročníkov základných a stredných škôl, ktorí sa učia akýkoľvek cudzí jazyk. Kritériom hodnotenia v súťaži nie sú konkrétne vedomosti, ale usilovnosť v učení sa slovnej zásoby. O tej hovoria body získané v aplikácii za precvičovanie slovíčok, tzv. WocaPoints. Čím viac žiaci slovíčka precvičujú, tým viac sa aj naučia. V jednotlivých kolách súťaže víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. Trieda tak súťaží ako tím a v šampionáte si na rozdiel od iných školských súťaží svoje vedomosti zlepšujú nielen tí najlepší žiaci, ale aj tí s horším prospechom. Celá súťaž prebieha priamo v online v aplikácii WocaBee. Vďaka súťaži sa žiaci učia jazyky aj niekoľko hodín denne a počas minuloročného šampionátu sa naučili stovky nových slovíčok.

Zapojenie škôl do Jazykového WocaBee šampionátu každoročne rastie. Kým v prvom ročníku súťažilo v učení jazykov približne 8000 slovenských žiakov, v minulom školskom roku bola celková účasť v súťaži až 45 000 žiakov. V tomto roku organizátori očakávajú účasť na úrovni 80 000 žiakov z oboch krajín, a my sme veľmi radi, že môžeme byť pri tom. Školy a učitelia môžu žiakov prihlásiť do súťaže Jazykový WocaBee šampionát do 15. októbra 2021. Prihlasovanie je veľmi jednoduché – stačí sa zaregistrovať na stránke organizátora www.wocabee.app a objednať si bezplatnú mesačnú verziu aplikácie. Do žrebovania o hodnotné ceny sú zaradené všetky triedy, ktoré splnia veľmi jednoduché podmienky.

Čo sa týka hlavnej súťaže, okresné kolá odštartujú v stredu 20. októbra. Víťazi okresov postúpia na začiatku novembra do krajských kôl a krajskí šampióni sa stretnú v celoslovenskom kole v druhej polovici novembra. Od minulého školského roka sa Jazykový WocaBee šampionát stal medzinárodnou súťažou. Víťazi celoslovenského kola sa tak na začiatku decembra virtuálne „stretnú“ v bonusovom česko-slovenskom finále. Pani učiteľky vo víťazných triedach z okresných kôl od nás získajú prístup k našim videokurzom jogy a pilatesu na jeden mesiac, a v krajských kolách na jeden rok. V celoslovenskom kole získajú darčekový poukaz na ročné členstvo pre kamarátku alebo člena rodiny a vo finále máme pre ne pripravený balíček darčekových predmetov HAPPY. A to nie je všetko. Všetci účastíci jazykového šampionátu si môžu naše kurzy zakúpiť so zľavou až 25%.

publikované: 11. 10. 2021

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.