Opatrenia v prezenčných kurzoch.

Aké opatrenia platia v prezenčných kurzoch v súvislosti s prevenciou šírenia vírusu Covid-19?

* V priestoroch je povinné nosenie rúška, s výnimkou cvičenia – aj vtedy však rúško odporúčame.

* V priestoroch sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na ruky aj na pomôcky.

* Skupiny sú organizované iba 2 x denne, 1 ranná a 1 večerná lekcia.

* V skupine je maximálne 10 ľudí tak, aby sa mohli dodržiavať odstupy.

* Skupiny nepremiešavame – náhradné hodiny v iných kurzoch sú zrušené.

* Všetky povrchy sú pravidelne dezinfikované, priestor je vetraný pred a po každej skupine.

* Podložky a pomôcky na cvičenie dočasne nepožičiavame, ale ak niekto nemá vlastnú podložku, darujeme mu vydezinfikovanú podložku z našich zásob, ktorú si zoberie so sebou domov a o jej bezinfekčnosť sa ďalej stará individuálne.

* Každý si prinesie nápoj vo vlastnej fľaši, kuchynka je dočasne uzavretá.

* V prípade, že to epidemiologické opatrenia budú vyžadovať, prejdú všetky kurzy do ONLINE verzie, v rovnakom čase ako je určené v rozvrhu hodín.

publikované: 04. 09. 2020

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.