Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Vybrať termín

Ucelený program zameraný na rozvoj fonematického uvedomovania so špeciálnou pedagogičkou. Počas hodín sa budeme venovať rozvoju fonematického uvedomovania. Budeme cielene rozvíjať poznanie hláskovej štruktúry slova, aby deti vedeli identifikovať jednotlivé hlásky v slove, vedeli rozkladať a skladať slová, rozoznávali dĺžku slabiky. Program je vhodný pre predškolákov a deti v 1. ročníku, s rozdelením do skupín (deti zostávajú na hodine bez rodiča).
-názov kurzu-

Fonematické schopnosti sú dôležité tak pri čítaní ako aj písaní. Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina cielene rozvíja tieto schopnosti. Tento tréning je dôkazom, že okrem toho ČO učíme, je dôležité aj AKO to učíme a rozvíjame.

To, že budeme deti v predškolskom veku mechanicky učiť abecedu, hoci ju budú vedieť aj celú, im ešte nepomôže, že budú rýchlejšie vedieť čítať v škole, či budú písať bez chyby. Poznanie kostry slova, slabík, hlások je dôležité.

Počas hodín sa budeme venovať rozvoju fonematického uvedomovania. Budeme cielene rozvíjať poznanie hláskovej štruktúry slova, aby deti vedeli identifikovať jednotlivé hlásky v slove, vedeli rozkladať a skladať slová, rozoznávali dĺžku slabiky.

Program je vhodný pre predškolákov a deti 1. ročníka.

Ako prebieha hodina, na ktorej je dieťa bez rodiča (vo veku 6 - 8 rokov)?

Rodičia svoje dieťa na kurz privedú a odovzdajú lektorke na začiatku lekcie, vyzdvihnúť si dieťa prídu z krúžku opäť osobne na konci lekcie. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na striedaní aktivít tak, aby deti aj bez rodičov dokázali hodinu zvládnuť. Lekcia trvá 45 minút. Lektorkou je špeciálna pedagogička.

Čo si treba priniesť so sebou a čo je dôležité počas hodiny?

Na hodiny je dobré dieťatko obliecť do pohodlného oblečenia.

Krúžok bude prebiehať celý školský rok (s výnimkou školských prázdnin a štátnych sviatkov). Termíny budú vypísané vždy na 15 hodín. V tomto kurze neumožňujeme náhradnú hodinu, cena za krúžok je na presne stanovené termíny stretnutí.

O lektorke sa viac môžete dozvedieť na stránke spolupredieta.sk.

happy-kurz-predskolak

Aktuálne termíny

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.