Tancovačky pre detičky

Vybrať termín

Hudobno-pohybový kurz pre detičky. Pohyb aj hudba vplývajú na vývin dieťaťa. U nás nebudeme iba tancovať, ale aj spievať, cvičiť a hrať na hudobné nástroje. No najmä sa naučíme niečo nové a spoločne sa zabavíme.
-názov kurzu-

Tancovačka je príjemne strávená hodinka pre Vás a Vaše dieťatko, ktoré je hravou formou podporované k vyváženému psychomotorickému vývinu a zručnostiam, s využitím rôznych pomôcok, v sprievode pesničiek, riekaniek, tančekov a hier. Dieťatko sa tu stretáva sa s rovesníkmi a učí sa základným sociálnym zručnostiam. Formou hry a zábavy sa spoločne naučíme pesničky, riekanky a krátke tančeky.

Čo si treba priniesť so sebou?

Na hodinu treba dieťatko, aj seba obliecť, do pohodlného športového oblečenia, na nôžky stačia ponožky, keďže väčšinu cvikov je vhodné robiť naboso.

Aká je úloha rodiča počas lekcie?

Pre plnohodnotnú hodinu je dobré, ak rodičia spolupracujú s lektorkou, spievajú, recitujú riekanky, zapájajú sa aktívne do cvičenia, vtedy to detičky prirodzene motivuje na spoluprácu. Ak napriek tomu dieťatko zvolí iba formu pozorovania, do cvičenia ho nenútime a necháme ho prirodzene sa zapojiť vtedy, keď samo bude chcieť. Najdôležitejšie z celej lekcie je to, aby sa dieťatko aj mamička cítili počas hodiny príjemne a aby tak spoločne strávený čas bol pre všetkých prínosom.

Bezpečnosť

Počas hodiny neodporúčame dieťatko kŕmiť, nemalo by v žiadnom prípade mať v ústach žuvačku ani cukrík. Napiť sa počas hodiny je úplne v poriadku. Rodičia sa snažia predchádzať úrazom a detským sporom počas lekcie. Lekcie navštevujú iba zdravé deti a zdraví rodičia.

 

Rezervácia miesta v kurze a náhradná hodina

Kurz je vedený v uzavretej skupine, s presne stanoveným časom, termínom začiatku a konca, spolu je v cene kurzu zahrnutých 10 lekcií. Samotná rezervácia miesta v kurze je záväzná. Rezervácia miest je pre nás veľmi podstatný a dôležitý fakt pri plánovaní, zaradení do rozvrhu a spustení každého kurzového programu. Vzhľadom k obmedzenému počtu voľných miest, je Vaše miesto po potvrdení rezervácie pre ostatných klientov nedostupné, aby sa naň nemohol nikto iný prihlásiť.

V každom detskom kurze je automaticky zahrnutá jedna hodina ZDARMA, ktorá slúži ako náhradná hodina ak niekedy s dieťatkom na cvičenie nemôžete prísť, prípadne ako bonusová hodina, ak ste počas kurzu žiadnu hodinu nevynechali. Z organizačných dôvodov nebude možné preniesť si vymeškané lekcie do nového kurzu. V prípade vymeškania viacerých lekcií zo zdravotných dôvodov Vám vyjdeme v ústrety do maximálnej možnej miery. Kontaktujte nás, prosím, čo najskôr e-mailom: happy@jaspis.sk.

Aktuálne termíny

Tancovačky pre detičky

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.