Predškolák

Vybrať termín

Preventívny a podporný program pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou pod vedením špeciálnej pedagogičky. Detí, ktoré majú sťažený začiatok a priebeh školskej dochádzky, pribúda. Pričom dobre pripravené dieťa na vstup do školy a zachytenie rizík a oslabení už v predškolskom veku, predstavuje veľký podiel na tom ako bude zvládať celú školskú dochádzku. Deti zostávajú na hodine bez rodiča.
happy-kurz-predskolak

Poruchy učenia diagnostikujeme v školskom veku, lebo sa prejavia práve pri osvojovaní čítania, písania, počítania.  Dajú sa tieto prejavy vidieť už v predškolskom veku či ešte skôr? Odpoveď je veľmi jednoduchá: ÁNO.
Ale nielenže tie prvé signály môžeme vidieť, ale môžeme s nimi aj niečo urobiť. "Sila" mozgu je neuveriteľná. Program PREDŠKOLÁK je podporný a preventívny program, ktorý sa snaží identifikovať práve tie deti, ktoré by mohli mať v dôsledku istých oslabení problémy v škole.

Varovné signály môžeme vidieť v týchto oblastiach:
* jemná motorika, grafomotorika,
* reč - výslovnosť hlások, slovná zásoba
* zrakové a sluchové vnímanie
* fonematické uvedomovanie
* vnímanie priestoru
* vnímanie času

Nejde o to, aby sme deti nálepkovali a predčasne ich škatuľkovali. No jasné pomenovanie problému je dôležité. Každé dieťa chce byť úspešné v škole, lebo ten samotný úspech je motivujúci.

Cieľom programu je identifikovať oslabenia a zachytiť nedostatky, deficity v zrakovom a sluchovom vnímaní, v priestorovej orientácii, pravoľavej orientácii či vo vnímaní rytmu, ktoré sú nevyhnuté na úspešné zvládnutie priebehu školskej dochádzky.

Ako prebieha hodina, na ktorej je dieťa bez rodiča (vo veku 5 - 6 rokov)?

Rodičia svoje dieťa na kurz privedú a odovzdajú lektorke na začiatku lekcie, vyzdvihnúť si dieťa prídu z krúžku opäť osobne na konci lekcie. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na striedaní aktivít tak, aby deti aj bez rodičov dokázali hodinu zvládnuť. Lekcia trvá 45 minút. Lektorkou je špeciálna pedagogička.

Čo si treba priniesť so sebou a čo je dôležité počas hodiny?

Na hodiny je dobré dieťatko obliecť do pohodlného oblečenia.

Krúžok bude prebiehať celý školský rok (s výnimkou školských prázdnin a štátnych sviatkov). Termíny budú vypísané vždy na 10 hodín. V tomto kurze neumožňujeme náhradnú hodinu, cena za krúžok je na presne stanovené termíny stretnutí.

O lektorke sa viac môžete dozvedieť na stránke spolupredieta.sk.

 

happy-kurz-predskolak

Aktuálne termíny

Predškolák

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.