Hudobný krúžok
5* 1 hodnotenie

Vybrať termín

Hudobný krúžok otvorí detičkám svet hudby, riekaniek, rytmov, pesničiek, ale aj pohybu či kreslenia. Deti sa učia počúvať a rozlišovať rôzne zvuky a hluky, používať jednoduché detské hudobné nástroje. Počas kurzu na hodinách deti tlieskajú, dupajú, spievajú, a na chvíľku sa stávajú hudobníkmi a dirigentmi.
-názov kurzu-

Hudba výrazne ovplyvňuje citovú i psychickú oblasť človeka. Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť, fantázia, muzikalita. Hudba dokáže dieťatko zrelaxovať - ukľudniť, naučiť správne dýchať, či roztancovať. Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na striedaní aktivít tak, aby deti aj bez rodičov dokázali hodinu zvládnuť. Počas kurzu sa venujú rytmizovaniu, spievaniu, zoznamovaniu sa s jednoduchými hudobnými nástrojmi. Rôzne pohybovo-rytmické hry, doplňujúce pohybové a výtvarné aktivity robia z každej lekcie pre deti zážitok.

Ako prebieha hodina, na ktorej je dieťa bez rodiča (vo veku 4- 6 rokov)?

Rodičia svoje dieťa na kurz privedú a osobne odovzdajú lektorke na začiatku lekcie, vyzdvihnúť si dieťa prídu z krúžku opäť osobne, na konci lekcie. Lekcia trvá 45 minút.

Čo si treba priniesť so sebou a čo je dôležité počas hodiny?

Na kurz stačí dieťatku zabaliť prezuvky a fľašu s vodou.

Je možnosť nahradiť si vymeškanú hodinu z kurzu?

Naše aktivity organizujeme formou kurzu, s presne stanovenými termínmi a časmi, v malých uzavretých skupinách. V každom detskom kurze je zahrnutá jedna hodina ZDARMA, ktorá slúži ako náhradná hodina ak niekedy s dieťatkom na cvičenie nemôžete prísť, prípadne ako bonusová hodina, ak ste počas kurzu žiadnu hodinu nevynechali. Z kapacitných dôvodov viac náhradných hodín neposkytujeme.

Kurz vedie profesionálna učiteľka hudby.

Aktuálne termíny

Hudobný krúžok

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.