Dramatický krúžok
5* 1 hodnotenie

Vybrať termín

Dramatický krúžok rozvíja ich fantáziu a predstavivosť detí. Rôznymi hrami a cvičeniami sa pripravujú na svoje prvé divadelné predstavenie. Zábavnou formou u detí rozvíjame zmysel pre spoluprácu, tvorivosť, aj improvizáciu.
-názov kurzu-

Dramatický príbeh je podporený rôznymi činnosťami a hrami. Vďaka vhodnej motivácii a jasnému určeniu pravidiel, sa deti do hier radi zapoja a budú ich baviť. Deti si vyskúšajú prípravu divadelného predstavenia, vrátane vytvorenie kulís a rekvizít. Na záver každého trimestra deti s lektorkou pripravia otvorenú hodinu, na ktorej rodičom predvedú na čom počas trimestra pracovali.

Dramatický krúžok pre deti bude trvať celý školský rok (s výnimkou školských prázdnin a štátnych sviatkov), deti, ktoré sa zapíšu v septembri môžu navštevovať krúžok počas celého školského roka. Termíny budú vypísané vždy na 10 hodín, spolu 3 trimestre, prednosť pri zápise majú deti, ktoré v krúžku pokračujú.

Ako prebieha hodina, na ktorej je dieťa bez rodiča?

Rodičia svoje dieťa na kurz privedú a odovzdajú lektorke na začiatku lekcie, vyzdvihnúť si dieťa prídu z krúžku opäť osobne na konci lekcie. Lekcia trvá 60 minút.

V každom kurze pre deti je zahrnutá je 1 HODINA ZDARMA, ktorá slúži ako náhradná hodina, ak ste nejakú hodinu vynechali, alebo ako bonusová hodina, ak ste navštevovali celý kurz.

Aktuálne termíny

Dramatický krúžok

V prípade, že máte záujem aby sme Vás informovali o nových termínoch, prihláste sa, prosím, k odoberaniu noviniek.

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.